Tag: informacje

Results

  • Listonosz Zbyszek

    Stary i doświadczony [[Urząd Poczty i Oświetlenia | urzędnik pocztowy]], który zajmuje się dostarczaniem najważniejszej korespondencji w mieście, pomiędzy wszystkimi ważnymi organizacjami Occulty. Jest to jeden z najlepiej poinformowanych ludzi w mieś …